ASSEMBLY '06 is over. See you all next year!
English | suomi
Document Actions
Language: fi

Teoslahjoitussopimus

Published: 07/27 17:29

"Mitä ihmettä? Sopimuspaperi ja vielä kapulakielellä. Tässä on varmasti ketun häntä kainalossa ASSEMBLY Organizing:lla" on kenties ensimmäinen asia, mikä tulee mieleesi, kun luet alla olevan sopimuksen. Ennen kuin hermostut anna meidän kertoa, miksi tällaista sopimusta tarvitaan:

ASSEMBLY:n järjestämiseen tarvitaan paljon vapaaehtoisvoimin tuotettua media- ja muuta sisältöä, kuten esimerkiksi hyvää musiikkia, mukaansatempaavia videoteoksia ja henkeäsalpaavia 3D-animaatioita. Esittämällä tällaisia teoksia mm. tapahtumapaikalla ja AssemblyTV:ssä luodaan sitä oikeaa tekemisen tunnelmaa, josta Assemblyssä on paljolti kyse. Samalla tarjotaan teosten tekijöille mahdollisuus saada omia töitään muiden nähtäväksi ja kuultavaksi.

ASSEMBLY on kävijämäärältään ja huomioarvoltaan merkittävä tapahtuma, ja siten muodostaa omaa asiaansa ajaville, lakimiehillä varustetuille yhteisöille melko houkuttelevan kohteen. Kun ASSEMBLY-toiminta on nykyään yhä näkyvämpää mm. televisiotoiminnan johdosta, on välttämätöntä varjella tapahtuman jatkuvuutta myös sopimusteitse. Seuraamukset esimerkiksi tekijänoikeusrikkomuksesta ovat huomattavasti ankarammat, jos teosta on esitetty hyvin laajalle yleisölle.

ASSEMBLY on toiminut useita vuosia teosten tekijöiden kanssa "herrasmies-sopimuksilla". Tapahtumaan tarvittavien ja käyttöömme annettujen teosten lukumäärän kasvaessa on yhä vaikeampi sopia henkilökohtaisia suhteita jokaisen teoksensa luovuttajan kanssa. Siten onkin välttämätöntä selvittää sopimuksen muodossa molemmille osapuolille toisten velvollisuudet ja oikeudet.

ASSEMBLY Organizing ei ole kaappaamassa tekijöiden tekijänoikeuksia. Varaamme toki oikeuden levittää teoksia osana tapahtumaa ja käyttää niitä esimerkiksi tapahtumien markkinoinnissa. Näinhän demopartyt ovat tehneet kautta historian: niiden WWW-sivuilta voi hakea kilpailuihin osallistuneita teoksia ja partyjen tuotoksista on saatettu tehdä CD-kokoelmia. Nämä tai muutkaan tapahtumien oheistuotteet eivät ole suuri rahasampo, sillä tulot kattavat yleensä hädin tuskin kustannukset. Sama tilanne on myös esimerkiksi vapaaehtoisvoimin toteuttavalla AssemblyTV:llä.

Töiden levittämisoikeudessa on puolestaan kyse siitä, että voimme käyttää teosta luomassa tunnelmaa esimerkiksi ASSEMBLYstä kertovassa TV-dokumentissa. Teostasi ei kuitenkaan anneta ilman lupaasi kolmansille osapuolille kaupalliseen levitykseen.

Sopimus voi kuulostaa hankalalta, mutta sen sisältö on reilu. Sopimuksella ei pyritä tekemään muuta kuin vahvistamaan nykyinen epävirallinen käytäntö ja tiedottamaan tämä käytäntö kaikille tapahtuman käyttöön töitään luovuttaville henkilöille epäselvyyksien poistamiseksi. Mikäli haluat lisätietoa sopimuksesta tai sen tarkoituksesta otathan yhteyttä meihin sähköpostitse.

Sopimus alkaa viivan alapuolelta.


Yleistä

Tämä sopimus käsittää ASSEMBLY Organizingin järjestämän Assembly-tapahtuman toimintaan kuten markkinointiin, lähetyksiin, julkaisuihin ja jakeluun korvauksetta luovutettuja teoksia koskevat ehdot. Sopimus ei koske tapahtumaan osallistuvia kilpailutöitä. Teoksen tekijänoikeudet omistava taho hyväksyy tämän sopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä antaessaan ASSEMBLY Organizingille oikeuden käyttää teosta tapahtumaan liittyen. Sopimus astuu välittömästi voimaan, kun teos on tekijän toimesta luovutettu ASSEMBLY Organizingin käyttöön joko sähköisesti tai muussa muodossa.

ASSEMBLY Organizing on Scenera Oy:n markkinointinimi (LY-tunnus: FI 1610659-8), joka on rekisteröity.

Teoksen luovuttajan velvollisuudet

- Teoksen luovuttaja vakuuttaa, että hän omistaa tai on hankkinut kaikki tarvittavat tekijänoikeudet teoksen sisältöön ja että teoksen tai sen osien julkista tai yksityistä esitystä ei rajoita kolmansien osapuolien kuten tekijänoikeusjärjestöjen oikeudet. Osallistuja on vastuussa kustannuksista, jotka aiheutuvat näiden oikeuksien puuttumisesta.

- Teoksen luovuttaja sitoutuu noudattamaan suomalaista tekijänoikeuslakia ja vakuuttaa, ettei teos sisällä kunnianloukkaukseksi tulkittavaa henkilöitä tai tahoja loukkaavaa materiaalia, rasistista materiaalia tai pornografista materiaalia.

- Teoksen luovuttaja myöntää ASSEMBLY Organizingille oikeuden käyttää teosta tai sen osia alkuperäisessä muodossaan tai muokattuna nykyisen ja tulevien ASSEMBLY-tapahtumien markkinoinnissa, lähetyksissä, julkaisuissa ja jakelussa korvauksetta.

- Teoksen luovuttaja antaa ASSEMBLY Organizingille oikeuden valmistaa teoksesta videotallenteita ja formaattimuunnoksia.

- Teoksen luovuttaja antaa ASSEMBLY Organizingille oikeuden antaa teos kolmansien osapuolien esitettäväksi tai uudelleenjulkaistavaksi, kokonaan, osittain tai muokattuna voittoa tavoittelemattomassa tai loppukäyttäjälle maksumattomassa toiminnassa.

ASSEMBLY Organizingin velvollisuudet

- ASSEMBLY Organizing sitoutuu noudattamaan ja kunnioittamaan Suomen tekijänoikeuslakia

- ASSEMBLY Organizing pyrkii poikkeuksetta huolehtimaan tekijän isyysoikeuksista, jotta tekijä saa ansaitsemaansa arvostusta teoksestaan.

- ASSEMBLY Organizing ei sitoudu esittämään teosta.

- ASSEMBLY Organizing ei maksa tekijälle korvausta tämän sopimuksen piirissä tapahtuvasta teoksen esittämisestä

Sopimusehtojen muuttaminen

Sopimuksen ehtoja voidaan muuttaa, mikäli Tekijä ja ASSEMBLY Organizing yhdessä hyväksyvät muutoksen. Mikäli ASSEMBLY Organizing haluaa muuttaa sopimuksen ehtoja, eikä Tekijä suostu muutokseen, voi ASSEMBLY Organizing irtisanoa sopimuksen yksipuolisesti 30 päivän kuluttua asiasta Tekijälle tiedottamisesta.

Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa sopimuksen solmimishetkestä alkaen kaksi vuotta ja tämän jälkeen toistaiseksi, mikäli sitä ei irtisanota.

Sopimuksen irtisanominen

Sopimus voidaan irtisanoa kummankin osapuolen niin halutessa ilman velvoitteita. Irtisanominen astuu voimaan välittömästi, kun molemmat osapuolet ovat sen hyväksyneet. Tämän jälkeen kummankin osapuolen velvollisuudet ja oikeudet raukeavat ilman sanktioita.

Sopimus voidaan irtisanoa yksipuolisesti, mikäli toisen sopijaosapuolen voidaan osoittaa rikkoneen merkittävästi sopimusehtoja. Tällöin irtisanominen astuu voimaan 30 päivän kuluessa sopimusehtorikkomuksesta annetusta huomautuksesta, jos asiaa ei tänä aikana ole korjattu.

Riitatilanteiden ratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten kesken ja äärimmäisessä tilanteessa oikeusteitse Helsingin käräjäoikeudessa.

Key information - Quick links
paged rendered by 0.0.0.0